دیتالایف انجین

قوانین و توافقنامه استفاده از محصولات و خدمات

1. تعاریف:


1.1. محصول: ماژول ها، افزونه ها، هک ها، قالب هایی است که در وب سایت به صورت تجاری یا رایگان عرضه می گردد.
2.1. خدمات: آموزش ها، پشتیبانی و هر نوع فعالیت یا ارائه مشاوره ای می باشد که به صورت حل الزحمه یا رایگان ارائه می شود.
تبصره 1: هر محصول الزاما شامل خدمات نظیر پشتیبانی و توسعه آن می باشد، اما خدمات می توانند فاقد محصول باشند.
3.1. کاربر: هر بازدید کننده که به هر نحو از خدمات وب سایت به صورت رایگان یا تجاری بهره می برد.
4.1. مشتری: هر کاربری که اقدام به خرید محصولات و خدمات تجاری نموده باشد، به عنوان مشتری تلقی می گردد.
تبصره 1: مشتریان وب سایت مجموعه ای محدود از کاربران وب سایت هستند، اما لزوما همه کاربران به عنوان مشتری تلقی نمی شوند.

2. حقوق و ضوابط بین کاربر و ما:


1.2. هر کاربر می تواند به طور رایگان به محصولات و خدمات رایگان ارائه شده در وب سایت با ایجاد حساب کاربری دسترسی داشته باشد، و از آن ها استفاده نماید، اما نمی تواند این خدمات و محصولات را، چه با حذف حقوق قطعی مولف و چه با حفظ آن، به غیر بفروشد و بابت آن هزینه نامتعارفی دریافت دارد؛ هزینه نامتعارف شامل ادعای برنامه نویسی و پیاده سازی محصولات و خدمات و دریافت هزینه با این عنوان می باشد.
تبصره 1: دریافت هزینه معقول بابت نصب محصولات و خدمات توسط همکاران و شرکای رسمی ما بدون ادعای تهیه و تولید، و با حفظ حقوق قطعی مولف، مشمول بند 1.2 نمی باشد.
2.2. چنانچه کاربر به هر نحو خدمات ارائه شده توسط این وب سایت را از طریقی به غیر از مجاری رسمی و قانونی آن که شامل وب سایت یا مدیران مسئول و تهیه کنندگان محصول یا خدمات می باشد، دریافت نمایند، ما هیچ مسئولیتی در قبال مشکلات آن محصولات نخواهیم داشت. مشکلات احتمالی به هر نحو با توجه به نحوه دسترسی به آن محصولات فی مابین ارائه دهنده غیر مجاز و کاربر متضرر می باشد.
3.2. کاربر هیچ حقی نسبت به محصولات یا خدمات ندارد، و تمام حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و محدود به ما می باشد.

3. حقوق و ضوابط بین مشتری و ما:


1.3. تمام موارد بخش 2 مرتبط به حقوق و ضوابط بین کاربر و ما عینا برای مشتریان نیز صادق است.
2.3. مشتری هیچ گونه حقی بر انتقال محصول یا سرویس خریداری شده به غیر را نخواهد داشت؛ هر گونه نقل و انتقال به هر صورت آن خلاف مقررات و توافقنامه بوده و هیچگونه مسئولیتی در خصوص هر نوع مشکل و یا مسئله احتمالی متوجه ما نخواهد بود.
3.3. مشتری تنها حق استفاده از محصولات و خدمات را تنها برای یک یا چند دامنه مشخص شده خریداری می نمایند. هیچگونه حقی بر فروش مجدد محصول یا خدمات یا ارائه آن ها را نخواهند داشت. تمام حقوق مادی و معنوی سورس نرم افزاری و خدماتی متعلق به ما می باشد.

رفع مسئولیت:


هرگونه استفاده خلاف قوانین اساسی و جزایی جمهوری اسلامی ایران یا بین الملل از محصولات و خدمات، محدود به استفاده کننده آن بوده و ما هیچ مسئولیتی در قبال نحوه استفاده و اهداف احتمالی آن نخواهیم داشت.